Stem op de nieuwe gemeentenaam

Broekstede

Broek betekent vochtig gebied, moeras met veel vennen, vijvers en waterlopen. Stede betekent boerderij, huisvesting of kleine woongemeenschap.
Stem op deze naam

Donderslag

De naam Donderslag heeft een rijke geschiedenis en gaat honderden jaren terug. Het gebied staat al op de oudste kaarten van de streek.
Stem op deze naam

Oudsberg

Een landmark dat vandaag op de grens ligt van de huidige gemeenten, symbool voor de fusie. Een toeristische troef waar de inwoners trots op zijn.
Stem op deze naam

Oudsbergen

Een landmark dat vandaag op de grens ligt van de huidige gemeenten, symbool voor de fusie. Een toeristische troef waar de inwoners trots op zijn.
Stem op deze naam