Naast een naam voor onze nieuwe gemeente, zijn we ook op zoek naar een identiteit. Wat voor gemeente willen we zijn? Welke waarden vinden we belangrijk? Welke uitdagingen komen er op ons af? Hoe kunnen we ons daarop voorbereiden?

Om een antwoord te formuleren op deze vragen, willen we ons laten inspireren door vier sprekers. Onze deur staat open. Hebt u zin om erbij te zijn? Dan bent u meer dan welkom. Toegang is gratis.

 

Hoe ziet het dorp van de toekomst eruit?

19 april, 20 uur, ’t Heem, Meeuwen

Een gemeente waar het goed is om te leven, dat willen we toch allemaal? De duurzaamheid en de leefbaarheid van onze dorpen staat centraal bij de vorming van de nieuwe gemeente. En dat we voor uitdagingen staan, is duidelijk.

Leo Van Broeck is burgerlijk ingenieur-architect en mede oprichter van het Brusselse architectenbureau Bogdan & Van Broeck. Op 1 september 2016 nam hij de functie van Vlaams Bouwmeester op.

Nieuwe burgers - nieuwe organisatiedoelen - nieuwe verenigingen

26 april, 20 uur, den Ichter, Opglabbeek

Wij leven in een tijdperk met ongelooflijk veel evoluties, veranderingen en spankracht: mondige burgers, technologische ontwikkelingen, nieuwe organisatievormen… .

Krist Pauwels laat ons de huidige evoluties begrijpen en geeft een kapstok om hiermee om te gaan als lokale overheid of ondersteuner van verenigingen. Ondernemen en communiceren zitten Krist Pauwels in het bloed. Hij begon zijn eerste communicatiebedrijf op zijn achttiende, was een tijdlang tv-maker en is sinds 2002 oprichter en kernpartner bij het communicatiebureau Choco.

“Iedereen hoort erbij” in onze nieuwe gemeente

3 mei, 20 uur, den Ichter, Opglabbeek

Warm, zo willen we onze nieuwe gemeente vormgeven. Maar hoe doen we dat? Hoe zorgen we ervoor dat iedereen erbij kan horen? En op het juiste moment waar nodig een helpende hand ervaart, van mensen rondom, van de lokale overheid.

Koen Hermans is doctor in de sociale wetenschappen en bij LUCAS verantwoordelijk voor de uitbouw van het onderzoeksdomein welzijn, armoede en sociale uitsluiting. Hij heeft bijzondere aandacht voor achtergestelde groepen in de samenleving.

Hoe ICT onze gemeente zal veranderen

10 mei, 20 uur, ’t Heem, Meeuwen

We staan voor heel wat uitdagingen, zeker op vlak van mobiliteit, veiligheid, energie en efficiëntie. Welke gemeente willen wij zijn voor onze inwoners? Het doel: een  duurzame gemeente worden en de digitale levenskwaliteit van onze inwoners en eigen medewerkers verbeteren.
Eddy Van der Stock is voorzitter van de Vlaamse ICT organisatie V-ICTOR en van de internationale moederorganisatie Linked Organisation of Local Authorities. Hij probeert een brug te bouwen tussen management en techniciteit binnen lokale besturen.