Politiezones

Een van de grote uitdagingen in het hele fusieverhaal is het aspect veiligheid. Omdat Opglabbeek en Meeuwen-Gruitrode in verschillende brandweer- en politiezones zitten, gingen we gesprekken aan met beide zones.

Mede onder impuls van onze fusiegesprekken besloten de politiezones MidLim en Noordoost-Limburg om te fuseren. De nieuwe politiezone wordt een van de grootste van het land, met een groot korps met tal van specialisaties maar tegelijkertijd een zeer lokale aanpak.

 

Deze pagina wordt in de loop van het traject nog uitgebreid met meer praktische informatie voor burgers en bedrijven.

Wordt er ook een nieuw logo gekoppeld aan de gemeentenaam?

Ja, de nieuwe gemeentenaam zal gepaard gaan met een nieuw logo en een nieuwe huisstijl. Zodra de nieuwe gemeentenaam gekend is, kunnen we het nieuwe logo ontwerpen.

Hoever staan de gesprekken met de brandweerzones?

De gesprekken met de brandweerzones staan nog niet zo ver als de gesprekken met de politiezones. Tijdens het fusieonderzoek gaven we voorrang aan de besprekingen met de politiezones, omdat hun hulpverlening stopt aan de grenzen van de politiezones. In tegenstelling tot de politiezones mogen de brandweerzones wel urgente hulp verlenen over de grenzen heen. De brandweerploeg die het snelst aanwezig kan zijn, zal immers steeds uitrukken. Daardoor is de keuze van een brandweerzone minder dringend dan die van politiezone. Nu het fusieonderzoek afgerond is, kunnen we gaan praten met de verschillende brandweerzones zodat we voor 1 januari 2019 een akkoord hebben met de brandweerzones.

Blijven de postcodes behouden?

De postcodes, 3670 voor Meeuwen-Gruitrode en 3660 voor Opglabbeek, blijven voorlopig behouden.

Welke belastingvoeten worden er geheven?

De belastingvoeten voor 2019 zijn nog niet gekend. Er moet namelijk een hele waaier aan tarieven worden vastgelegd: de aanvullende personenbelasting, de gemeentelijke opcentiemen, de huisvuilregeling, de tarieven voor dienstverlening, vrije tijd en kinderopvang, verenigingensubsidies… Dit is een opdracht voor het nieuwe gemeentebestuur dat in oktober 2018 verkozen wordt.

Contact