Wat

Als u een kleinhandelszaak wilt openen, dan hebt u daarvoor een speciale vergunning nodig: de sociaal-economische machtiging. Een kleinhandelszaak is een handelszaak met een netto verkoopoppervlakte van meer dan 400 m² die toegankelijk is voor het publiek.

Procedure

U vraagt de vergunning aan bij de gemeente van de plaats van vestiging. Het college van burgemeester en schepenen reikt de machtiging uit:

  • Voor handelsvestigingen met een netto verkoopoppervlakte tussen 400 en 1000 m² beslist de gemeente autonoom.
  • Voor handelsvestigingen met een netto verkoopoppervlakte van meer dan 1000 m² moet het college van burgemeester en schepenen het advies inwinnen van het Nationaal Sociaal-Economisch Comité voor de Distributie (NSECD) voordat het de machtiging toekent.

Voor een beperkte uitbreiding en een verhuizing van een eerder vergunde handelsvestiging bestaat er een vereenvoudigde procedure.

Contact

Kapelstraat 1
3660 Opglabbeek

Tel.: 089 81 01 00
Fax: 089 85 37 79

Contact

Kapelstraat 1
3660 Opglabbeek

Tel.: 089 81 01 00
Fax: 089 85 37 79