Wat

Alle toekomstige uitbaters van publieke inrichtingen (vaste drankslijterijen) en reizende drankslijterijen (bijvoorbeeld tapwagen, boten, treinen …) die van plan zijn gegiste en sterke dranken te schenken, moeten een drankvergunning hebben. Een drankvergunning geeft de uitbater de toelstemming om gegiste dranken (dranken met een alcoholpercentage van minder dan 22°) en sterke dranken (meer dan 22°) te schenken in publieke inrichtingen als cafés, snackbars, restaurants ….

Wat meebrengen

 • aanvraagformulier
 • identiteitskaart van de verantwoordelijke uitbaters
 • uittreksel uit de Kruispuntbank voor Ondernemingen
 • plan van de horecazaak met aanduiding van de oppervlakte
 • kopie van de burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering tegen brand en ontploffing
 • kopie van de handelshuurovereenkomst
 • kopie van een positief brandweerverslag
 • moraliteitsattest

Voorwaarden

Om een vergunning te krijgen, moet u voldoen aan alle andere reglementering die van toepassing is op de uitbating van een drankgelegenheid. U moet dus:

 • een stedenbouwkundig vergunde inrichting of een goedgekeurde reizende inrichting hebben
 • aan de moraliteitsvoorwaarden voldoen
 • met de brandveiligheid in orde zijn
 • indien nodig een milieuvergunning klasse 2 hebben.

Procedure

U vraagt de vergunning aan bij uw gemeentebestuur:

College van burgemeester en schepenen
Kapelstraat 1
3660 Opglabbeek

Verwante producten

Exploitatievergunning horeca

Contact

Kapelstraat 1
3660 Opglabbeek

Tel.: 089 81 01 00
Fax: 089 85 37 79

Contact

Kapelstraat 1
3660 Opglabbeek

Tel.: 089 81 01 00
Fax: 089 85 37 79