Verschillende adviesraden adviseren het gemeentebestuur, elk over zijn eigen domein.

In Opglabbeek zijn er zes adviesraden:

  • gemeentelijk adviesorgaan voor cultuur;
  • sportraad;
  • jeugdraad;
  • MiNa-raad (raad voor milieu en natuur);
  • GECORO (ruimtelijke ordening);
  • Noord-Zuid-raad.