Joris Neyens

algemeen directeur van de gemeente en het OCMW en secretaris Autonoom Gemeentebedrijf (AGB)

De algemeen directeur (voorheen secretaris) staat in voor de algemene leiding van de gemeentelijke diensten en staat aan het hoofd van het gemeentepersoneel. Hij ziet erop toe dat de besluiten van het college van burgemeester en schepenen en de gemeenteraad worden uitgevoerd.

Hij maakt als adviseur deel uit van de gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen en woont alle vergaderingen bij, maar is niet stemgerechtigd. De algemeen directeur is wel verantwoordelijk voor het verslag van deze vergaderingen.

Contact

Kapelstraat 1
3660 Opglabbeek
Tel.: 089 81 01 00