Wat

Als overheid zijn we verplicht om u zo goed mogelijk te informeren. Dat gebeurt actief: via het gemeentelijk informatieblad Blik Opglabbeek, via deze website, via Facebook en Twitter en via allerlei publicaties.
In principe zijn alle bestuursdocumenten openbaar, al zijn er uitzonderingen. U kunt bestuursdocumenten inkijken, er een kopie van laten maken of er uitleg over vragen. Dit wordt passieve openbaarheid van bestuur genoemd.

Wat meebrengen

U kunt kopieën laten maken aan de gangbare kopieertarieven.

Procedure

Een aanvraag tot openbaarheid van bestuur moet schriftelijk worden ingediend.

Contact

Kapelstraat 1
3660 Opglabbeek

Tel.: 089 81 01 00
Fax: 089 85 37 79

Contact

Kapelstraat 1
3660 Opglabbeek

Tel.: 089 81 01 00
Fax: 089 85 37 79