Wat

De gemeenteraad kan, op eigen initiatief of op verzoek van de inwoners van de gemeente, beslissen om de inwoners te raadplegen over de aangelegenheden. Als het initiatief uitgaat van de inwoners, moet het gesteund worden door ten minste 20% van de inwoners.
Het resultaat van de raadpleging is niet-bindend.

Procedure

Elk verzoek tot het houden van een raadpleging op initiatief van de inwoners van de gemeente wordt met een aangetekende brief gericht aan het college van burgemeester en schepenen.
Bij het verzoek worden een gemotiveerde nota gevoegd en de stukken die de gemeenteraad kunnen voorlichten. Het college van burgemeester en schepenen onderzoekt of het verzoek gesteund is door voldoende geldige handtekeningen. In dat geval organiseert de gemeenteraad een volksraadpleging.
De deelname aan de volksraadpleging is niet verplicht. Elke deelnemer heeft recht op één stem. De stemming is geheim.
De volksraadpleging kan enkel op een zondag plaatsvinden. De deelnemers worden tot de stemming toegelaten van 8 tot 13 uur.
De vraag moet zo geformuleerd zijn dat met ja of nee kan worden geantwoord.

Contact

Kapelstraat 1
3660 Opglabbeek

Tel.: 089 81 01 00
Fax: 089 85 37 79

Contact

Kapelstraat 1
3660 Opglabbeek

Tel.: 089 81 01 00
Fax: 089 85 37 79