Wat

Het gemeentebestuur heeft infoborden op 5 locaties in Opglabbeek. Adviesraden, verenigingen aangesloten bij erkende adviesraden, organisaties en instellingen (scholen, rusthuis e.d.) uit Opglabbeek kunnen hun activiteiten op deze infoborden aankondigen.

Voorwaarden

De gevoerde publiciteit mag enkel betrekking hebben op tijdelijke evenementen, met een cultureel, caritatief, sportief of recreatief karakter, die op het grondgebied van de gemeente Opglabbeek plaatsvinden. Deze evenementen moeten open staan voor een groter publiek. Frequente activiteiten, zoals bijvoorbeeld sportwedstrijden of wekelijkse repetities, komen niet in aanmerking, evenals activiteiten enkel voor de leden van een bepaalde vereniging.

Iedere aanvrager moet de activiteit voor de aanvraag al hebben toegevoegd aan de UiTdatabank. Op die manier vinden de geïnteresseerden ook altijd de juiste info als ze online naar meer uitleg zoeken.

Alle andere aankondigingen, bijvoorbeeld van politieke of louter commerciële aard, zijn niet toegelaten. Uitzonderingen kunnen hierop worden gemaakt voor acties uitgaande van organisaties zoals bijvoorbeeld de verenigde handelaars.

Reclame, ook sponsornamen, is verboden, evenals boodschappen of activiteiten die discriminerend zijn of indruisen tegen de openbare orde en goede zeden.

Procedure

De aanvraag voor aankondiging moet ten laatste 6 weken voor de activiteit gebeuren en kan ten vroegste 6 maanden voor de activiteit ingediend worden.

U kunt zelf de lay-out maken of de lay-out laten uitvoeren door onze diensten. In beide gevallen is de contactpersoon Björn Bours: 089 81 09 10, bjorn.bours@opglabbeek.be.

Als u zelf voor de lay-out zorgt, moet dit aangeleverd worden als volgt:

Ontwerp met enkel tekst of logo’s:

  • als vectorbestand (.eps of .ai).
  • de tekst moet naar contouren geconverteerd zijn voor het behoud van lettertype

Ontwerp met foto en/of tekst:

  • als fotobestand (.pdf- of een .jpg-bestand)
  • resolutie van minstens 72 DPI en maximum 200 DPI.

De lay-out moet op ware grootte (2,4m breed x 1m hoog) ontworpen zijn.

U kunt uw aanvraag indienen via het webformulier.

Contact

Kapelstraat 10
3660 Opglabbeek

Tel.: 089 81 09 10

Contact

Kapelstraat 10
3660 Opglabbeek

Tel.: 089 81 09 10