Wat

Verenigingen aangesloten bij de Noord-Zuidraad kunnen jaarlijks gebruik maken van de basissubsidie die tot doel heeft de activiteiten van de verenigingen en hun inspanningen in het kader van de Noord-Zuidthematiek in Opglabbeek te waarderen. De basistoelage wordt gezien als een feitelijke erkenning van de vereniging door het gemeentebestuur.

Daarnaast kan de gemeentelijke Noord-Zuidraad rekenen op een jaarlijks werkingsbudget en op administratieve en logistieke ondersteuning vanuit het gemeentebestuur.

Voorwaarden

Vereniging aangesloten bij de Noord-Zuidraad voldoen aan volgende voorwaarden:

  • minimaal 2 Opglabbeekse bestuursleden
  • minimaal 3 bestuursvergaderingen per jaar staven
  • minstens 2 activiteiten per jaar staven
  • sensibiliserende werking hebben.

Procedure

Uiterlijk voor 10 oktober van elk jaar dienen de verenigingen hun werkingsverslag, verantwoordingsstuk en hun ledenlijst in.

Bedrag

150 euro per vereniging

Contact

Kapelstraat 1
3660 Opglabbeek

Tel.: 089 81 01 00
Fax: 089 85 37 79