Wat

Het gemeentebestuur wil sportverenigingen met een jeugdwerking ondersteunen door middel van onderstaande subsidiereglementen.

  • Luik 1: Subsidie voor het ondersteunen van de kwalitatieve uitbouw van de jeugdsport
  • Luik 2: Subsidie voor bijscholingen en opleidingen van jeugdsportbegeleiders/coördinatoren
  • Luik 3: Subsidie voor organisatiekosten van bijscholingen/opleidingen
  • Luik 4: Subsidie voor kwaliteitsvolle jeugdsport
  • Luik 5: Projectsubsidies voor sportverenigingen
  • Luik 6: Onderhoudssubsidies voor buitensportterreinen
  • Subsidie voor verbeteringswerken aan bestaande sportaccommodaties

Enkel voor luik 5 en de subsidie voor verbeteringswerken komen naast de jeugdsportverenigingen ook andere sportverenigingen in aanmerking.

Voorwaarden

De subsidievoorwaarden staan vermeld in het reglement.

Procedure

De procedure staat vermeld in het reglement.

Contact

Weg naar Bree 2
3660 Opglabbeek

Tel.: 089 81 01 69