Wat

Het gemeentebestuur biedt extra ondersteuning aan sportevenementen die extra uitstraling geven aan de gemeente.

Voorwaarden

 • Het is een evenement waarbij de sportactiviteit centraal staat;
 • Het sportevenement moet plaatsvinden op het grondgebied van Opglabbeek, tenzij hier onvoldoende of onjuiste accommodatie voorzien is;
 • Het sportevenement heeft GEEN louter commercieel karakter of winstoogmerk;
 • Het sportevenement richt zich tot een ruim publiek (ruimer dan de grenzen van de eigen vereniging);
 • Het sportevenement behoort niet tot de dagelijkse werking van de sportvereniging;
 • Het gaat om een nieuw, niet-bestaand, sportevenement.

Procedure

Dien aanvraag tot ondersteuning voor 30 juni voorafgaand op het seizoen waarin het sportevenement plaatsvindt in bij gemeentebestuur Opglabbeek (sporthal, Weg naar Bree 2) of via e-mail naar sport@opglabbeek.be.

Uitzonderingen

Komen niet in aanmerking voor ondersteuning:

 • de gebruikelijke interclubontmoetingen en -competities;
 • provinciale wedstrijden;
 • activiteiten die kaderen binnen de gewone clubwerking;
 • oefenstonden en trainingen;
 • vormingsactiviteiten en symposia;

Contact

Weg naar Bree 2
3660 Opglabbeek

Tel.: 089 81 01 69

Contact

Weg naar Bree 2
3660 Opglabbeek

Tel.: 089 81 01 69