Wat

Het gemeentebestuur van Opglabbeek verleent jaarlijks een basissubsidie aan socio-culturele verenigingen.

Voorwaarden

Enkel verenigingen die erkend zijn als lid van het gemeentelijk adviesorgaan voor cultuur, volgens de erkenningsvoorwaarden opgesomd in artikel 11 van het organiek reglement, kunnen een aanvraag voor subsidies indienen. Om vervolgens in aanmerking te komen voor subsidies, dient de vereniging ook te voldoen aan de voorwaarden in artikel 3 en 4 van het basissubsidiereglement voor socio-culturele verenigingen.

Procedure

Een niet-erkende vereniging kan een aanvraag tot erkenning indienen bij het gemeentelijk adviesorgaan voor cultuur. De formulieren en het organiek reglement zijn te verkrijgen aan het onthaal van de dienst vrije tijd. De aanvraag tot erkenning zal behandeld worden tijdens de eerste bestuursvergadering die volgt op het insturen van de aanvraag.

Verenigingen kunnen ook het basissubsidiereglement en de formulieren voor de aanvraag van subsidies ('het werkingsverslag') opvragen aan het onthaal van de dienst vrije tijd.

Contact

Kapelstraat 10
3660 Opglabbeek

Tel.: 089 81 09 10

Contact

Kapelstraat 10
3660 Opglabbeek

Tel.: 089 81 09 10