Wat: 

Limburg.net haalt de volgende fracties aan huis op:

  • huisvuil: tweewekelijks
  • PMD: tweewekelijks
  • papier/karton: maandelijks
  • grofvuil: op aanvraag
  • GFT: tweewekelijks

U kunt de afvalkalender bekijken op de website van Limburg.net.

PMD-zakken zijn verkrijgbaar bij volgende plaatselijke handelaars: AD Delhaize, GB Carrefour, De Mulder, Tievishoeve en Chriskrantje.

Hebt u de papieren afvalkalender in week 51 nog niet ontvangen? Dan kunt u die bestellen.