Wat: 

Een bodemattest is een formulier dat aangeeft of een grond al dan niet verontreinigd is. Het wordt uitgereikt door de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM). U bent verplicht een bodemattest aan te vragen wanneer een grond van eigenaar verandert.

Een bodemattest is nodig bij elke overdracht van een grond (bebouwd en onbebouwd). U hebt dus een bodemattest nodig als u een grond:

  • koopt
  • verkoopt
  • ruilt
  • of schenkt.

Wie de grond overdraagt, moet voor het bodemattest zorgen. Het attest is nodig voor de ondertekening van het compromis.

Ook bij de overdracht van bijvoorbeeld een appartement is een bodemattest nodig. Voor een grond uit een erfenis of legaat is dat niet nodig. De personen in het contract moeten immers in leven zijn.

Meer informatie en aanvraagformulieren vindt u op de website van OVAM (Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij).