Wat: 

Als er riolering ligt in uw straat, bent u wettelijk verplicht op de riolering aan te sluiten. Voor een huishoudelijke woning is een standaardaansluiting voldoende.Elke aansluiting moet voldoen aan het reglement.

Infrax voorziet in principe twee huisaansluitputjes, één voor afvalwater en een tweede voor hemelwater. Volg daarbij altijd de instructies voor de afvoer van hemelwater, zoals vermeld in uw bouwvergunning of op de bevestigingsbrief die u van Infrax ontvangt na uw rioleringaanvraag. Een standaard rioleringsaansluiting heeft voor afvalwater een diameter van 125 mm en voor de afvoer van hemelwater een diameter van 160 mm.

Waar komen de putjes?

De twee putjes worden naast elkaar geplaatst, ongeveer 1m achter de rooilijn op privé-eigendom. Zo hebt u nog ruimte voor een haag of hekwerk te plaatsen. De rooilijn is de scheidingslijn tussen privé en openbaar domein. Zodra de putjes geplaatst zijn, mag u de aansluiting gebruiken. De aansluitputjes doen ook dienst als toezichtputjes.

Binnen en buiten de woning moet u de afvoer van hemelwater en de afvoer van afvalwater volledig scheiden. U moet afzonderlijke buizennetten voorzien in verschillende kleuren. Een grijze afvoerbuis dient voor proper hemelwater en een oranje afvoerbuis dient voor vervuild afvalwater.

Procedure: 

Dien uw aanvraag in bij Infrax via www.infrax.be of 078 35 30 20.

Doe uw aanvraag voor u de riolering en regenwaterput op privé-domein aanlegt.

Bedrag: 

Standaardaansluiting: € 847 incl. BTW

Meer informatie over de tarieven op www.infrax.be.

Uitzonderingen: 

Hebt u een grotere diameter nodig? Dan maakt Infrax een bestek op. Voor afwijkingen of andere vragen omtrent uw aansluiting kunt u telefonisch terecht bij Infrax: 078 35 30 20.