Wat

Bijzondere plannen van aanleg (BPA's) zijn gemeentelijke bestemmingsplannen die in het verleden gemaakt werden om het gewestplan te verfijnen (gewestelijk bestuursniveau). De gemeentelijke plannen houden de voorschriften in betreffende de stedenbouwkundige ordening van een gemeente. Zij werken de algemene richtlijnen uit die in de gewestplannen vervat zijn. Het bijzondere plan van aanleg betreft slechts een gedeelte van het grondgebied van de gemeente.

Sinds het decreet op de Ruimtelijke Ordening (18 mei 1999) worden de BPA's vervangen door gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen. De bestaande BPA's blijven echter geldig tot ze worden vervangen door een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP).  Deze RUP's vertrekken steeds vanuit de visie van een ruimtelijk structuurplan. Zowel gemeenten, provincies als het Vlaams Gewest kunnen RUP's maken.

Contact

Kapelstraat 1
3660 Opglabbeek

Tel.: 089 81 01 00
Fax: 089 85 37 79

Contact

Kapelstraat 1
3660 Opglabbeek

Tel.: 089 81 01 00
Fax: 089 85 37 79