Wat

Een ruimtelijk structuurplan is een beleidsdocument dat het kader aangeeft voor de gewenste ruimtelijke structuur. Het geeft een langetermijnvisie op de ruimtelijke ontwikkeling van het gebied in kwestie en het is erop gericht samenhang te brengen in de voorbereiding, de vaststelling en de uitvoering van beslissingen die de ruimtelijke ordening aanbelangen.

Er worden ruimtelijke structuurplannen opgemaakt op de volgende niveaus: het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen door het Vlaamse Gewest, het provinciaal ruimtelijk structuurplan door een provincie en het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan.

Het gemeentelijk structuurplan bevat de structuurbepalende elementen van gemeentelijk belang en de taakstelling met betrekking tot de uitvoering ervan.

Contact

Kapelstraat 1
3660 Opglabbeek

Tel.: 089 81 01 00
Fax: 089 85 37 79