Wat

Een stedenbouwkundige inlichting geeft voor een perceel weer:

  • in welke zonering het perceel gelegen is volgens het gewestplan;
  • of er een RUP, BPA of verkaveling van toepassing is;
  • welke voorschriften er gelden.

Hoe aanvragen

Je kan deze inlichting via mail opvragen: ruimtelijkeordening@opglabbeek.be

Bedrag

€ 100,00 per kadastraal perceel. De prijs wordt gefactureerd samen met de aflevering van de inlichtingen.
 

Contact

Kapelstraat 1
3660 Opglabbeek

Tel.: 089 81 01 00
Fax: 089 85 37 79

Contact

Kapelstraat 1
3660 Opglabbeek

Tel.: 089 81 01 00
Fax: 089 85 37 79