Wat

Wanneer u werken uitvoert in het Vlaamse Gewest, is de algemene regel dat u een stedenbouwkundige vergunning aanvraagt. U hebt dus een vergunning nodig als u gaat

 • bouwen
 • verbouwen
 • slopen
 • graven
 • bomen uitdoen
 • reclameborden en afsluitingen plaatsen
 • ...

Voor een aantal kleine werken is geen stedenbouwkundige vergunning nodig of volstaat een melding bij uw gemeente. 

In beide gevallen mogen de werken echter niet strijdig zijn met bv.:

 • stedenbouwkundige verordeningen of verkavelingsverordeningen
 • ruimtelijke uitvoeringsplannen
 • bijzondere plannen van aanleg
 • voorschriften van verkavelingsvergunningen
 • regelgeving over monumenten en landschappen
 • ...

Voorwaarden

Op de website ruimtevlaanderen.be kan u nagaan of u een vergunning nodig hebt. Voor sommige werken volstaat een melding of geldt een vrijsteling.

Om zeker te zijn neemt u best altijd vooraf contact op met het gemeentebestuur.

Procedure

Een stedenbouwkundige vergunning vraagt u bij de dienst ruimte-huisvesting. Deze dienst werkt enkel op afspraak.

Website(s)

Contact

Kapelstraat 1
3660 Opglabbeek

Tel.: 089 81 01 00
Fax: 089 85 37 79

Contact

Kapelstraat 1
3660 Opglabbeek

Tel.: 089 81 01 00
Fax: 089 85 37 79