Wat: 

Een gemachtigd opzichter:

  • helpt kinderen, scholieren, personen met een handicap of bejaarden in groep oversteken.
  • geeft de nodige aanwijzingen aan andere weggebruikers of legt het verkeer stil, maar mag het verkeer niet regelen.

De opleiding is gratis.

Voorwaarden: 

Een gemachtigd opzichter:

  • is minstens 18 jaar.
  • zet zich vrijwillig in.
  • volgt een korte theoretische- en praktische opleiding.
  • wordt door de gemeente verzekerd tegen burgerlijke aansprakelijkheid en tegen persoons- en zaakschade die voortkomen uit ongevallen bij de uitoefening van zijn taak of op de weg van of naar de plaats waar hij die taak uitoefent.
Procedure: 

Kandidaatkunnen zich melden bij:

  • de lokale politie - 089 30 30 30
  • dienst werken - 089 85 49 62
  • provinciebestuur Limburg - 011 23 83 40

Na een geslaagde opleiding wordt u door de burgemeester 'gemachtigd en ontvangt u een C3-handbordje, een fluovestje en een driekleurige armband. Stapt u mee in de groep GO-scholen? Dan zorgt de gemeente ook voor zomer/winterjas, handschoenen en een regenbroek.