Wat

Als u als particulier of als professioneel werken wenst uit te voeren waarbij u gebruik moet maken van het openbaar domein, hou er dan rekening mee dat u misschien een signalisatievergunning of een vergunning inname openbaar domein moet aanvragen. U moet hoe dan ook schriftelijk toelating vragen aan de betrokken overheid om werken uit te voeren op hun domein.

Voorwaarden

  • Aanvragen moeten minstens één maand op voorhand schriftelijk ingediend worden.
  • Voor werken waarbij u gebruik moet maken van Gewestelijk domein wordt de aanvraag, die via de gemeentelijke administratie verloopt, best nog vroeger ingediend.
  • Let op: Als u graafwerken op het openbaar domein wenst uit voeren moet u ook een planaanvraag doen bij het Kabel- en Leiding Informatie Portaal (KLIP). Bij het KLIP kunt u zich informeren over de aanwezigheid van kabels en leidingen in de ondergrond. De planaanvrager is verplicht om ten vroegste veertig werkdagen op voorhand en uiterlijk twintig werkdagen voor de aanvang van de grondwerken een planaanvraag in te dienen via het KLIP. Voor meer uitleg of planaanvragen kunt u hier (http://klip.agiv.be/default.aspx) terecht.

Procedure

Richt uw aanvragen aan:

College van burgemeester en schepenen
Kapelstraat 1
3660 OPGLABBEEK

Contact

Kapelstraat 1
3660 Opglabbeek

Tel.: 089 81 01 00
Fax: 089 85 37 79

Contact

Kapelstraat 1
3660 Opglabbeek

Tel.: 089 81 01 00
Fax: 089 85 37 79