Wat

Het OCMW geeft een verwarmingstoelage aan de persoon die daarvoor in aanmerking komt.

Wat meebrengen

 • Uw identiteitskaart;
 • De leveringsfactuur of bon;
 • Als u in een appartement woont en er wordt gezamenlijk huisbrandolie aangekocht: een attest van de eigenaar met vermelding van het aantal appartementen waarop de leveringsfactuur betrekking heeft;
 • Voor categorie 3: een attest van de schuldbemiddelaar.

Bedrag

De verwarmingstoelage bedraagt 14 eurocent per liter.

U krijgt een toelage voor maximaal 1500 liter per jaar. Dit komt overeen met 210 euro per jaar.

U kunt meerdere aanvragen per jaar indienen totdat u het maximum van 1.500 liter per jaar bereikt hebt.

Voorwaarden

 • U verwarmt uw woning met huisbrandolie, bulkpropaangas of verwarmingspetroleum (type c).
 • U behoort tot 1 van de volgende 3 categorieën:
  • Categorie 1: recht hebben op verhoogde verzekeringstegemoetkoming (RVV) of het Omnio-statuut
  • Categorie 2: persoon met een laag inkomen (bruto belastbaar inkomen van het hele huishouden is lager dan of gelijk aan 16 965,47 EUR vermeerderd met 3 140,77 EUR per persoon ten laste).
  • Categorie 3: personen met schuldenoverlast waarbij ofwel een beschikking van toelaatbaarheid werd uitgesproken in het kader van een collectieve schuldenregeling ofwel heeft men een procedure van schuldbemiddeling lopen overeenkomstig de wet op het consumentenkrediet.

Let op! U moet uw aanvraag binnen de 60 dagen na levering indienen. De levering dient gebeurd te zijn tussen 1 januari en 31 december van het desbetreffende kalenderjaar.

Procedure

Kom persoonlijk langs om uw dossier in orde te maken:

 • elke werkdag van 9 tot 11 uur op het OCMW;
 • dinsdag van 13 tot 15 uur in het lokaal dienstencentrum Troempeelke.

Contact

Rozenstraat 5
3660 Opglabbeek

Tel.: 089 81 01 40
Fax: 089 85 84 23

Contact

Rozenstraat 5
3660 Opglabbeek

Tel.: 089 81 01 40
Fax: 089 85 84 23