Wat: 

Als u problemen hebt met één of meerdere buren, kunt u terecht bij een neutrale bemiddelaar. U kunt op eigen initiatief een afspraak vragen, maar het kan ook zijn dat u door een andere dienst of instantie wordt doorverwezen.
De bemiddeling gebeurt op vrijwillige basis en in een informele sfeer. Het streefdoel van de bemiddeling is een voor alle partijen aanvaardbare oplossing te vinden. Afhankelijk van de situatie en/of de wensen van de partijen kan een bemiddeling direct of indirect paatsvinden. Bij een indirecte bemiddeling worden de partijen beurtelings uitgenodigd. Bij een directe bemiddeling worden de partijen samengebracht in een gesprek. Het is de bedoeling dat de partijen zelf een oplossing naar voor schuiven.

Wat meebrengen: 

Afhankelijk van de aard van het conflict brengt u best volgende zaken mee:

  • conflicten in een appartement -> intern reglement;
  • conflicten over de woning -> notariële akte;
  • conflicten tussen huurder en verhuurder -> huurovereenkomst;
  • conflicten op een verkaveling -> verkavelingsvoorschriften.
Bedrag: 

gratis

Veiligheidshuis
Vennestraat 91
3600 Genk
T 089 65 32 00
veiligheidshuis@genk.be