Wat

Iedere woning of woongelegenheid heeft een huisnummer nodig. Op iedere woning of onderdeel van een woning die een aparte woongelegenheid vormt, dient een huisnummer aangebracht te worden. De toekenning van een huisnummer gebeurt door de dienst bevolking-burgerlijke stand in samenspraak met de dienst ruimte-huisvesting. U kan een huisnummer aanvragen via deze weg.

Huisnummers zijn verplicht aan te brengen op een goed zichtbare plaats gezien vanaf de voorliggende openbare weg. U mag enkel het huisnummer aanbrengen dat u door het gemeentebestuur toegekend werd.

Het gemeentebestuur levert geen huisnummerbordjes. U kunt ze aanschaffen in de reguliere handel. Een reflecterende huisnummersticker voor op uw brievenbus kunt u bekomen bij bpost, Postweg 4.

Voorwaarden

  • In het bezit zijn van een goedgekeurde bouwvergunning
     

Contact

Kapelstraat 1
3660 Opglabbeek

Tel.: 089 81 01 00
Fax: 089 85 37 79

Contact

Kapelstraat 1
3660 Opglabbeek

Tel.: 089 81 01 00
Fax: 089 85 37 79