Sociaal verhuurkantoor (SVK) Het Scharnier

Bent u eigenaar of verhuurder van een huurwoning? Indien u dit wenst, kan het SVK uw pand verhuren. Het SVK zorgt dan voor:

 • de keuze van de huurder en het huurcontract
 • de opmaak van een plaatsbeschrijving en andere administratieve handelingen
 • stipte maandelijkse betaling van de huur zelfs als het pand niet
 • bewoond is of de huurder nalatig is in het betalen van huurgelden
 • de brandverzekering
 • de organisatie van eventuele herstellings- en onderhoudswerkzaamheden
 • voor rekening van de huurder
 • de begeleiding van de huurder, indien nodig

Wilt u huurder worden ?

SVK Het scharnier kan u als huurder een woning aanbieden. Maar net als bij de huisvestingsmaatschappijen hebben zij meer kandidaten dan woningen.
Daarom werkt SVK Het Scharnier met een wachtlijst.

Iedereen kan zich inschrijven bij SVK Het scharnier, er zijn 6 voorwaarden:

 • meerderjarig zijn
 • voldoen aan de inkomensvoorwaarden
 • voldoen aan de eigendomsvoorwaarden
 • voldoen aan de taalbereidheidsvoorwaarden
 • voldoen aan de inburgeringsvoorwaarden
 • ingeschreven zijn in het bevolkingsregister

SVK Het Scharnier zoekt samen met u naar mogelijke tussenkomsten in de huurprijs zoals bijvoorbeeld de huursubsidie.

SVK Het Scharnier vzw werkt voor de regio As, Genk, Opglabbeek en Zutendaal.

Contact:

Elke Acciani - M 0484 22 56 46 - T 089 24 54 40

E info@svkhetscharnier.be - W www.svkhetscharnier.be

Nieuw dak (sociale huurwoningen)

Grotestraat 65, 3600 Genk
T 089 62 90 20
E info@nieuwdak.be - W www.nieuwdak.be

Zitdagen:

 • Dinsdag: 13.30 - 16.30 uur
 • Donderdag: 9 - 12 uur

Landwaarts (sociale koopwoningen)

Dieplaan 57-59, 3600, Genk

Openingsuren :

 • Maandag: 9.00-12.00 en 15.00-19.00
 • Dinsdag: 9.00-12.00 en 14.00-16.00
 • Woensdag: 9.00-12.00 en 14.00-16.00
 • Donderdag: 9.00-12.00 en 14.00-16.00
 • Vrijdag: 9.00-12.00

T 089 32 30 80