Joris Neyens (algemeen directeur gemeente, OCMW en secretaris AGB)

algemeen directeur gemeente, OCMW en AGB

De algemeen directeur staat in voor de algemene leiding van de diensten en staat aan het hoofd van het personeel. Hij ziet erop toe dat de besluiten van het college van burgemeester en schepenen en de gemeenteraad worden uitgevoerd.

Hij maakt als adviseur deel uit van de gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen en woont alle vergaderingen bij, maar is niet stemgerechtigd. De algemeen directeur is wel verantwoordelijk voor het verslag van deze vergaderingen.

De algemeen directeur bereidt de zaken voor die aan de OCMW-raad, aan de voorzitter, aan het vast bureau en aan de bijzondere comités worden voorgelegd. Hij woont als adviserend lid de vergaderingen van de raad voor maatschappelijk welzijn en het vast bureau bij.