geen eID en kaartlezer nodig, attest wordt per post gratis opgestuurd

Wat

Een akte van overlijden bewijst het overlijden en stelt de identiteit van de overledene vast. Deze akte is nodig vooraleer de ambtenaar van de burgerlijke stand de toestemming tot vervoer en begraving of crematie van de overledene kan geven.

  • Het eensluidend afschrift van de overlijdensakte kan men bekomen in de gemeente waar de persoon overleden is. Deze akte werd in de registers van de burgerlijke stand ingeschreven. Het is een letterlijk afschrift van de akte met vermelding van de eventuele kanttekeningen waarvan de akte voorzien is.
  • Het uittreksel van de overlijdensakte kan men bekomen in de gemeente waar deze akte in de registers van de burgerlijke stand ingeschreven werd. Een uittreksel vermeldt niet alle gegevens van de akte. Het uittreksel is een nieuw opgemaakt document dat de actuele inhoud weergeeft van de akte, rekening houdend met de op de akte aangebrachte randmeldingen.

Wat meebrengen

  • Uw identiteitskaart

Bedrag

gratis

Procedure

U kunt de overlijdensakte op twee manieren aanvragen:

  • Door persoonlijk langs te komen in het gemeentehuis en uw identiteitskaart mee te brengen.
  • U kunt het document ook aanvragen via ons digitaal loket.

De overlijdensakte wordt opgesteld in de gemeente waar de persoon is overleden.

  • Een eensluidend afschrift uit de overlijdensakte kan door eenieder bekomen worden als de akte ouder is dan 100 jaar. Als de akte minder dan 100 jaar oud is, kan een eensluidend afschrift enkel bekomen worden op vraag van de bloedverwanten in opgaande en neergaande lijn, de overlevende echtgenoot, de erfgenamen, een notaris, een advocaat, openbare overheden of een wettelijke vertegenwoordiger. In uitzonderlijke gevallen kan de rechtbank ook een toelating verlenen om een afschrift van een akte van minder dan 100 jaar oud te bekomen.
  • Iedereen kan een uittreksel van een akte zonder vermelding van de afstamming aanvragen. De afgifte van afschriften of uittreksel met vermelding van afstamming van akten van minder dan 100 jaar, is wettelijk beperkt. Zij kunnen afgeleverd worden aan : - openbare overheden - de personen op wie de akte betrekking heeft - de echtgenoot of de overlevende echtgenoot - de wettelijke vertegenwoordiger - de bloedverwanten in opgaande of neerdalende lijn (bv. ouders, kinderen) (geen aanverwanten en zijlijn zoals bv. broers of zussen, stiefouders, …) - de erfgenamen - de notaris en de advocaat Andere personen kunnen slechts een dergelijk afschrift of uittreksel krijgen wanneer zij een toestemming kunnen voorleggen van de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg, mits zij laten blijken een familiaal, wetenschappelijk of een ander wettig belang te hebben.

Contact

Kapelstraat 1
3660 Opglabbeek

Tel.: 089 81 01 00
Fax: 089 85 37 79

Contact

Kapelstraat 1
3660 Opglabbeek

Tel.: 089 81 01 00
Fax: 089 85 37 79