geen eID en kaartlezer nodig, attest wordt per post gratis opgestuurd

Wat

  • Een eensluidend afschrift van de echtscheidingsakte is een letterlijk afschrift van de akte met vermelding van de eventuele kanttekeningen waarvan de akte voorzien is. Alle gegevens met betrekking tot de echtscheiding worden hierin vermeld. Dit afschrift kan men bekomen in de gemeente waar deze akte in de registers van de burgerlijke stand ingeschreven werd.
  • Een uittreksel van de echtscheidingsakte vermeldt niet alle gegevens van de akte. Het is een nieuw opgemaakt document dat de actuele inhoud weergeeft van de akte, rekening houdend met de op de akte aangebrachte randmeldingen.

Voorwaarden

  • Enkel te verkrijgen in de gemeente waar u getrouwd bent.
  • De betrokkene of een bijzondere gemachtigde (advocaat, notaris...) kan zelf een afschrift van de echtscheidingsakte aanvragen. Eventueel kan u deze documenten ook aanvragen voor uw echtgeno(o)te, grootouders, ouders, kinderen en kleinkinderen.
  • Een uittreksel uit de echtscheidingsakte kan door eenieder bekomen worden als de akte ouder is dan 100 jaar. Als de akte minder dan 100 jaar oud is, kan een uittreksel enkel bekomen worden op vraag van de betrokkene, de bloedverwanten in opgaande en neergaande lijn, de echtgenoot of overlevende echtgenoot, de erfgenamen, een notaris, een advocaat, openbare overheden of een wettelijke vertegenwoordiger. In uitzonderlijke gevallen kan de rechtbank ook een toelating verlenen om een afschrift van een akte van minder dan 100 jaar oud te bekomen.

Procedure

U kunt het bafschrift of het uittreksel van de echtscheiding op twee manieren aanvragen:

  • Door persoonlijk langs te komen in het gemeentehuis en uw identiteitskaart mee te brengen.
  • U kunt het document ook aanvragen via ons digitaal loket.

Bedrag

gratis

Contact

Kapelstraat 1
3660 Opglabbeek

Tel.: 089 81 01 00
Fax: 089 85 37 79