geen eID en kaartlezer nodig, attest wordt per post gratis opgestuurd

Wat

Een huwelijksakte bevat alle gegevens over het huwelijk van een persoon. De huwelijksakte wordt bewaard in de gemeente waar u in het huwelijk treedt.

  • Het eensluidend afschrift van de huwelijksakte is een letterlijk afschrift van de akte met vermelding van de eventuele kanttekeningen waarvan de akte voorzien is. Alle gegevens over de echtgenoten worden hierin vermeld zoals namen, voornamen, plaats en datum huwelijk, namen getuigen, afstamming, woonplaats, enz. Dit afschrift vraagt u aan in de gemeente waar deze akte in de registers van de burgerlijke stand ingeschreven werd.
  • Het uittreksel van de huwelijksakte vraagt u aan in de gemeente waar deze akte in de registers van de burgerlijke stand ingeschreven werd. Een uittreksel vermeldt niet alle gegevens van de akte. Het uittreksel is een nieuw opgemaakt document dat de actuele inhoud weergeeft van de akte, rekening houdend met de op de akte aangebrachte randmeldingen.

Procedure

U kunt uw huwelijksakte op twee manieren aanvragen:

  • Door persoonlijk langs te komen in het gemeentehuis en uw identiteitskaart mee te brengen.
  • U kunt het document ook aanvragen via ons digitaal loket.

Een afschrift van de huwelijksakte kan aangevraagd worden bij het gemeentebestuur waar het huwelijk werd voltrokken door een van de huwelijkspartners zelf of door een bijzondere gemachtigde (advocaat, notaris...). Eventueel kan u deze documenten ook aanvragen voor uw grootouders, ouders, kinderen en kleinkinderen.

Iedereen kan een uittreksel van een akte zonder vermelding van de afstamming aanvragen. De afgifte van afschriften of uittreksel met vermelding van afstamming van akten van minder dan 100 jaar, is wettelijk beperkt. Zij kunnen afgeleverd worden aan : - openbare overheden - de personen op wie de akte betrekking heeft - de echtgenoot of de overlevende echtgenoot - de wettelijke vertegenwoordiger - de bloedverwanten in opgaande of neerdalende lijn (bv. ouders, kinderen) (geen aanverwanten en zijlijn zoals bv. broers of zussen, stiefouders, …) - de erfgenamen - de notaris en de advocaat Andere personen kunnen slechts een dergelijk afschrift of uittreksel krijgen wanneer zij een toestemming kunnen voorleggen van de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg, mits zij laten blijken een familiaal of een ander wettig belang te hebben.

Wat meebrengen

  • Uw identiteitskaart

Bedrag

gratis

Contact

Kapelstraat 1
3660 Opglabbeek

Tel.: 089 81 01 00
Fax: 089 85 37 79