Op dinsdag 13 juni 2017 gaan de werken aan het project Schansbroek op de hoek van de Kapelstraat en Kimpenstraat van start.

De voorbereidende werken zijn reeds gestart en vanaf dinsdag 13 juni 2017 worden alle nutsleidingen (gas, water, elektriciteit, …) verplaatst. De aannemer installeert dan ook zijn werfketen en bouwmaterialen. Vervolgens wordt het huis afgebroken, de kelder uitgegraven en een droogzuiging geplaatst. Na het bouwverlof van 10 tot 31 juli 2017 starten de eigenlijke bouwwerken, die circa twee jaar zullen duren.

De straat wordt opgebroken om de nutsleidingen te verplaatsen. Daardoor worden de Kapelstraat en Kimpenstraat vanaf 13 juni 2017 onderbroken ter hoogte van de werfzone. De dienst werken legde een tijdelijke éénrichtingsweg aan die van de parking op het Dorpsplein voorbij de werf naar de Kapelstraat leidt. Tijdens de bouwwerken kan het plaatselijk verkeer den Ichter, de kerk, het OCMW of de school dus steeds bereiken via de tijdelijke weg of via de doorgang aan de Delhaizewinkel. 

De tijdelijke weg wordt aangelegd om de verkeershinder zoveel mogelijk te beperken. Bovendien houden we het werfverkeer zoveel mogelijk gescheiden van het normale plaatselijke verkeer. Er wordt een aparte rijstsrook aangelegd over het Dorpsplein waarlangs het werfverkeer van en naar de werf kan rijden. In overleg met de school wordt naar volgend schooljaar toe een duidelijke zone voor schoolgangers aangeduid.

Tijdens de duur van de werken zullen 25 parkeerplaatsen op en rond het Dorpsplein niet beschikbaar zijn. De meeste parkeerplaatsen blijven dus behouden, maar de blauwe parkeerzone wordt uitgebreid naar de parkeerplaatsen die tegen de fontein liggen. U kan ook parkeren op de gratis parking in de Kimpenstraat tegenover het postkantoor. Als u het gemeentehuis wil bezoeken, kan u nog steeds parkeren op het Dorpsplein en via de doorgang naast het oude gemeentehuis het administratief centrum bereiken.

Voor meer info en vragen kan u terecht bij de het gemeentebestuur via  089 81 01 00 of info@opglabbeek.be.