Wat

In de bibliotheek kunt u volgende materialen ontlenen:

 • boeken
 • tijdschriften
 • strips
 • luisterboeken
 • muziek- en leescd's
 • cd-rom’s
 • dvd’s
 • games (WII, Playstation en XBOX)

Ter plaatse kunt u:

 • een krant of tijdschrift lezen
 • muziek beluisteren
 • een elektronische databank bevragen
 • informatie raadplegen

Het aantal werken dat u tegelijkertijd kunt ontlenen, is beperkt tot 10 gedrukte en 10 audio-visuele materialen. De uitleentermijn voor alle materialen bedraagt 21 dagen.

De materialen kunnen 2 maal verlengd worden, telkens voor een periode van 3 weken. Uitgeleende materialen kunt u reserveren.

Voorwaarden

 • Lid zijn van de bibliotheek

Procedure

U kunt uw boeken zelf ontlenen en inleveren via de zelfscanners aan de ingang.

Wilt u de uitleentermijn verlengen? Dat kan, als het boek niet door een andere lener is gereserveerd. 

Verlengen kan via:

Is het boek of ander materiaal dat u wilt al uitgeleend? Dan kunt u reserveren. Als deze werken weer aanwezig zijn, wordt u schriftelijk of via mail verwittigd. De gereserveerde werken blijven 10 dagen voorbehouden.

Als u de geleende materialen te laat terugbrengt, betaalt u een boete van 0,10 euro per materiaal per dag.

Wat meebrengen

 • Uw lenerspas of eID

Bedrag

 • Het uitlenen van alle materialen is gratis;
 • Het reserveren van de materialen is gratis;
 • De eventuele boete wordt berekend per dag en bedraagt € 0,10 per materiaal. De kosten voor het verzenden van een boetebrief zijn ook voor uw rekening;
 • Bij verlies, diefstal of zware beschadiging van een uitgeleend materiaal moet u de kostprijs van het materiaal betalen, vermeerderd met 20 % verwerkingskosten.

Contact

Kapelstraat 10
3660 Opglabbeek

Tel.: 089 81 09 17