Wat: 

Bepaalde bestaande zonevreemde bedrijven, gelegen in het Vlaamse Gewest, kunnen een ruimtelijke oplossing krijgen via een planologisch attest.

Voorwaarden: 

Meer informatie en de voorwaarden voor een planologisch attest kan u vinden op de website van Ruimte Vlaanderen.