Het Huis van het Kind Opglabbeek is de plaats voor informatie, ondersteuning en ontmoeting voor ouders en kinderen, voor elke vraag over het gezin, over kleine en grote kinderen tot 24 jaar.

Een Huis van het Kind is een samenwerkingsverband, waarbinnen verschillende organisaties en het lokale bestuur samen zorgen voor een goed afgestemd aanbod ter ondersteuning van (aanstaande) gezinnen met kinderen en jongeren.

In Vlaanderen werden er de voorbije maanden tientallen Huizen van het Kind opgericht. Ook in Opglabbeek hebben we zo’n boven de doopvont gehouden. Het Huis van het Kind Opglabbeek werd opgericht door Kind en Gezin, Kind en Preventie, Opvoedingswinkel Genk, Rode Kruis en gemeente- en OCMW-bestuur van Opglabbeek. In de toekomst kunnen ook andere organisaties aansluiten.

Het Huis van het Kind Opglabbeek organiseert dit jaar vier vormingsavonden over opvoeden. Inschrijven is verplicht en kan telefonisch bij Inge Notermans (089 81 01 56), Lila Nowak (089 81 01 47) of via e-mail naar huisvanhetkind@opglabbeek.be.

Contactgegevens

Huis van het Kind Opglabbeek
Rozenstraat 5
3660 Opglabbeek

www.huisvanhetkind.opglabbeek.be
huisvanhetkind@opglabbeek.be
089 81 01 40